Menu
Your Cart

Умови використання Сайту

Перед тим, як користуватися цим Сайтом, ми просимо Вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі в договорі публічної оферти (надалі «Договір»).

Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту і важливу інформацію та застереження про надання послуг, які ви можете отримати з допомогою цього Сайту. Ви зобов'язуєтеся самостійно знайомитися з цим Договором перед кожним використанням Сайту.

Якщо ви не згодні з викладеними в Договорі умовами, ви не повинні користуватися Сайтом і по можливості його покинути.

Використання сайту

Сайт G-BOX (далі – «G-BOX») дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту (далі – «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.


Відмова від відповідальності

Матеріали та послуги Сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Сайт не гарантує точності і повноти наданих матеріалів, програм і послуг. Сайт в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали, що надаються, і послуги, а також згадані в них продукти і ціни.

У разі старіння матеріалів і послуг, Сайт не зобов'язується оновлювати їх.

Сайт ні за яких обставин не несе відповідальності за будь - збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Сайту


Реєстрація на сайті

Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе і своїх контактних даних.

У результаті реєстрації ви отримуєте логін і пароль, за безпеку яких ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних ви погоджуєтесь повідомити про це нам.


Зворотний зв'язок та коментарі

Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також яким або іншим чином порушує чинне законодавство України і відповідає загальним правилам розміщення відгуків на Сайті. Ви погоджуєтесь, що будь-яке ваше повідомлення Сайт може видаляти без вашого на те згоди, а також безоплатно використовувати за своїм розсудом. Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами.


Використання персональних даних

Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте Сайт (докладніше про захист і обробку персональних даних). Це може включати в себе запис одного або декількох печиво або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо куки і анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, такими як рекламні послуги, наприклад, які можуть з'явитися на інших сайтах.


Публічна оферта

Цей Договір є офіційним і публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на Сайті.

Цей Договір є публічним, тобто у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладення цього Договору Покупець у повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення і все інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді, а також про наявність та відповідність ціни на дату замовлення.


1. Терміни та визначення

1.1. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на Сайті і поміщений в «Кошик».

1.2. Інтернет магазин - сайт, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яке отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення на купівлю Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа-підприємець.

2. Предмет договору та порядок його укладення

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.


3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «кошика» або зробивши замовлення по електронній пошті або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх недійсності.


4. Ціна товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Ціни на Товари і послуги можуть бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якого оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При неможливості доставити Товар покупцю по оплаченій вартості, кошти повертаються в повному обсязі.

4.3. Вартість доставки не включена у вартість Товару.

4.4. Кінцеву вартість товару та наявність підтверджує оператор.


5. Права та обов'язки сторін

5.1. Продавець зобов'язується:

5.1.1. Передати Покупцю Товар згідно з умовами цього Договору та замовленням Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися з змістом і умовами Договору, а також тарифами (цінами), запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.


6. Умови повернення Товару

Про умови повернення товарів читайте у нашому розділі Повернення товару.


7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

7.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цієї Угоди маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними заходами.


8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення Покупець дає Продавцю своє добровільна згода на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.


9. Інформаційні повідомлення


9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки зв'язавшись по телефону з менеджером або написавши на електронну пошту Інтернет-магазину, які представлені в розділі Контакти.
10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті Інтернет-магазину

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь вміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

10.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.


11. Інші умови


11.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

11.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Продавець має право вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


12. Термін дії Договору та порядок його розірвання


12.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.